Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Znajdź odpowiedzi!

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami!

Tak, fotowoltaika może być opłacalną inwestycją dla domu. Pozwala ona na obniżenie rachunków za prąd, a także zwiększa niezależność energetyczną.

Dostępnych jest wiele programów dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Aktualne informacje na temat dostępnych dofinansowań można znaleźć na stronach internetowych rządowych i urzędów wojewódzkich.

Przy doborze instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

  • Zapotrzebowanie domu na energię elektryczną
  • Wielkość i orientacja dachu
  • Budżet

Najczęstsze problemy z instalacjami fotowoltaicznymi to:

  • Usterki paneli fotowoltaicznych
  • Niewłaściwy montaż instalacji
  • Brak odpowiedniej konserwacji

Aby uniknąć tych problemów, należy wybrać doświadczonego instalatora i regularnie serwisować instalację.

Wyzwania, przed którymi stoi polska energetyka to m.in.:

  • Konieczność transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii
  • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  • Modernizacja infrastruktury energetycznej

Zapraszamy do kontaktu.


Scroll to Top