Białe Certyfikaty – Twój klucz do sukcesu!

Otwórz drzwi do świata oszczędności, ekologii i przewagi konkurencyjnej z systemem białych certyfikatów!


Inwestuj w przyszłość swojego biznesu – zapisz się na szkolenie już dziś!

System białych certyfikatów to instrument polityki energetycznej Polski

mający na celu promowanie efektywności energetycznej wśród przedsiębiorstw. Stanowi on ważny element strategii dążenia do neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dla kogo?Przedsiębiorców zobowiązanych do realizacji obowiązku oszczędności energii:

Poznasz szczegółowe zasady systemu białych certyfikatów, co ułatwi Ci wypełnianie obowiązku i pozwoli uniknąć kar.
Dowiesz się, jak kalkulować i rozliczać obowiązek oszczędności energii.
Poznasz rodzaje przedsięwzięć, które możesz wdrożyć, aby osiągnąć oszczędności energii i uzyskać białe certyfikaty.
Nauczysz się, jak pozyskiwać białe certyfikaty i korzystać z dostępnych form dofinansowania.
Menedżerów i osób odpowiedzialnych za efektywność energetyczną w firmach:

Zdobycie wiedzy na temat białych certyfikatów pozwoli Ci na świadome zarządzanie energią w firmie i podejmowanie strategicznych decyzji w tym zakresie.
Dowiesz się, jak wdrażać efektywne programy oszczędnościowe, które przyniosą wymierne korzyści finansowe i wizerunkowe.
Poznasz narzędzia i metody, które pomogą Ci monitorować i oceniać efektywność energetyczną firmy.
Audytorów energetycznych:

Poszerzysz swoją wiedzę o systemie białych certyfikatów, co zwiększy Twoje kompetencje i możliwości zawodowe.
Nauczysz się, jak przeprowadzać audyty efektywności energetycznej w kontekście białych certyfikatów.
Poznasz procedurę weryfikacji i zatwierdzania oszczędności energii.
Doradców ds. efektywności energetycznej, konsultantów:

Szkolenie wyposaży Cię w niezbędną wiedzę, aby móc skutecznie doradzać firmom w zakresie białych certyfikatów.
Poznasz prawne i techniczne aspekty systemu, co pozwoli Ci świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Pracowników administracji publicznej:

Zdobycie wiedzy na temat białych certyfikatów usprawni Twoją pracę w zakresie nadzoru i kontroli realizacji obowiązku oszczędności energii.
Poznasz mechanizmy funkcjonowania systemu, co ułatwi Ci interpretację przepisów i rozwiązywanie problemów.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci:

Zdobyć kompleksową wiedzę na temat systemu białych certyfikatów w Polsce, obejmującą jego cele, zasady funkcjonowania, rodzaje przedsięwzięć i procedurę pozyskiwania białych certyfikatów.

 • Nabyć praktyczne umiejętności kalkulacji i rozliczania obowiązku oszczędności energii, wyboru i wdrażania efektywnych przedsięwzięć oraz pozyskiwania białych certyfikatów.
 • Zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i możliwości na rynku pracy.
 • Poznać trendy i perspektywy rozwoju systemu białych certyfikatów w Polsce i na świecie.
 • Skorzystać z doświadczenia i wiedzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się systemem białych certyfikatów.
 • Nawiązać kontakty z innymi uczestnikami szkolenia i wymienić się doświadczeniami.Jakie perspektywy?

 • Udział w szkoleniu „Pozyskiwanie Białych Certyfikatów” otwiera przed Tobą szereg możliwości:
 • Oszczędności – Efektywne wdrażanie przedsięwzięć energooszczędnych może obniżyć Twoje rachunki za energię nawet o kilkadziesiąt procent.
 • Konkurencyjność – Zwiększenie efektywności energetycznej poprawi Twoją konkurencyjność na rynku i wizerunek firmy.
 • Dofinansowanie – Dostępne są programy dofinansowania, które mogą pokryć część kosztów wdrożenia przedsięwzięć energooszczędnych.
 • Rozwój zawodowy – Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie białych certyfikatów może stać się trampoliną do rozwoju Twojej kariery zawodowej. System ten stale się rozwija, co stwarza nowe możliwości dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 • Korzyści dla środowiska – Wdrażanie przedsięwzięć energooszczędnych przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska naturalnego.
 • Satysfakcja – Udział w systemie białych certyfikatów i osiąganie wymiernych rezultatów w postaci oszczędności energii i korzyści finansowych może być źródłem dużej satysfakcji.
 • Innowacje – System białych certyfikatów stwarza warunki do rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii w zakresie efektywności energetycznej.

Odkryj więcej korzyści:

Możliwość networkingu z innymi uczestnikami.

Kompleksowa wiedza, Praktyczne umiejętności

Otrzymasz wyczerpującą wiedzę na temat systemu białych certyfikatów, obejmującą jego cele, założenia, procedury i korzyści.Nauczysz się, jak wdrażać efektywne programy oszczędnościowe, kalkulować i rozliczać obowiązek, pozyskiwać białe certyfikaty i korzystać z dostępnych form dofinansowania.


Inwestuj w przyszłość swojego biznesu – zapisz się na szkolenie już dziś!

Scroll to Top