Raportowanie ESG: po co, dla kogo, jakie korzyści?

Inwestorzy, klienci, kontrahenci i pracownicy coraz częściej oczekują od firm transparentności w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raportowanie ESG pozwala firmom komunikować swoje zaangażowanie w tym obszarze i budować zaufanie.

business

Dlaczego Raportowanie ESG jest ważne dla Twojej firmy?

Raportowanie ESG może pomóc firmom w zidentyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i innymi problemami społecznymi i środowiskowymi.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Program szkolenia:

 • Co to jest raportowanie ESG?
 • Korzyści z raportowania ESG dla firm i interesariuszy.
 • Przegląd regulacji i standardów ESG (GRI, SASB, TCFD).
 • Cele i korzyści z wykorzystania kluczowych wskaźników ESG.
 • Identyfikacja i wybór kluczowych wskaźników ESG dla danej firmy.
 • Stosowanie wskaźników ESG do analizy działalności firmy.
 • Struktura i zawartość raportu ESG.
 • Zasady rzetelnego i transparentnego raportowania.
 • Wskazówki dotyczące prezentacji danych ESG.
 • Proces zatwierdzania i publikowania raportu ESG.
 • Rozwój regulacji i standardów ESG.
 • Nowe technologie i narzędzia do raportowania ESG.
 • Rosnące znaczenie zaangażowania interesariuszy.
 • Wyzwania w weryfikacji i porównywalności danych ESG

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Inwestuj w swoją przyszłość i zdobądź kompetencje przyszłości!

Scroll to Top