„Six Sigma – Zielony Pas”

Szkolenie Six Sigma – Zielony Pas to prestiżowy program ukierunkowany na doskonalenie procesów i zwiększanie produktywności w organizacji. Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów, którzy będą liderami projektów optymalizacyjnych, wykorzystując metodykę Six Sigma.

Czym jest Six Sigma?

Six Sigma to metodologia zarządzania jakością, koncentrująca się na analizie danych statystycznych i redukcji błędów. Jej celem jest dążenie do niemal bezbłędnej produkcji – nie więcej niż 3,4 błędu na milion możliwości.

Korzyści ze szkolenia Six Sigma – Zielony Pas

 • Zdobycie certyfikatu Green Belt: Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują uznany certyfikat Six Sigma Green Belt.
 • Mastery of Six Sigma DMAIC: Opanowanie metodologii DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), stosowanej w projektach Six Sigma.
 • Poznanie narzędzi statystycznych: Nauczenie się wykorzystania narzędzi statystycznych do analizy danych i rozwiązywania problemów.
 • Zrozumienie koncepcji Lean: Wzbogacenie wiedzy o filozofii Lean i elementach optymalizacji procesów.
 • Nabycie doświadczenia projektowego: Praktyka zarządzania projektami Six Sigma.

Kim są Zielone Pasy Six Sigma?

Zielone Pasy to specjaliści, którzy biorą czynny udział w projektach Six Sigma, pracując pod nadzorem Czarnych Pasów (Black Belt). Potrafią zbierać dane, identyfikować problemy, testować potencjalne rozwiązania i opracoвыwać wdrażalne plany poprawy.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Specjaliści ds. jakości
 • Kierownicy produkcji i projektów
 • Inżynierowie procesów
 • Analitycy biznesowi
 • Każdy zainteresowany metodologią Six Sigma i usprawnianiem procesów

Z czego składa się szkolenie?

Typowe szkolenie Six Sigma – Zielony Pas obejmuje:

 • Wprowadzenie do metodologii Six Sigma
 • Narzędzia statystyczne i analiza danych
 • Faza DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Zarządzanie projektami Six Sigma
 • Komunikacja i wdrażanie zmian
 • Przygotowanie do egzaminu Six Sigma Green Belt

Korzyści dla organizacji

Organizacje inwestujące w szkolenie Six Sigma Green Belt dla pracowników mogą liczyć na:

 • Zwiększenie wydajności i produktywności
 • Redukcja kosztów i marnotrawstwa
 • Poprawę jakości produktów i usług
 • Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywnego rozwiązywania problemów

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, chcesz dowiedzieć się więcej o metodologii Six Sigma, lub chcesz przeszkolić pracowników z tej dziedziny, odwiedź strony internetowe firm szkoleniowych takich jak Asroom, gdzie znajdziesz więcej informacji oraz konkretne oferty szkoleń na wysokim poziomie.

Scroll to Top