Słabe punkty i bolączki przemysłu spożywczego w kwestii optymalizacji energetycznej

Przemysł spożywczy jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki. Wysokie zużycie energii generuje duże koszty i negatywnie wpływa na środowisko naturalne. W artykule tym skupimy się na najczęstszych problemach z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w tej branży w kwestii optymalizacji energetycznej, a także przedstawimy konkretne rozwiązania i przykładowe analizy, które pomogą im w znaczący sposób poprawić efektywność energetyczną.

1. Brak kompleksowego audytu energetycznego:

 • Problem: Wiele firm nie przeprowadza regularnych audytów energetycznych, co uniemożliwia im identyfikację wszystkich obszarów, w których można zoptymalizować zużycie energii.
 • Skutek: Poważne straty finansowe i brak kontroli nad zużyciem surowców energetycznych.
 • Przykład: Zakład produkujący mięso nie przeprowadził audytu energetycznego. W wyniku analizy przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów okazało się, że straty ciepła z instalacji grzewczych sięgały 20%.

2. Niewystarczająca świadomość wśród pracowników:

 • Problem: Brak szkoleń i edukacji personelu w zakresie efektywnego wykorzystania energii.
 • Skutek: Nieumiejętne korzystanie z urządzeń i instalacji, co prowadzi do nadmiernego zużycia energii.
 • Przykład: Pracownicy piekarni nie wiedzieli, jak prawidłowo ustawiać temperaturę pieców, co skutkowało marnowaniem energii cieplnej.

3. Zaniedbane technologie i instalacje:

 • Problem: Użytkowanie przestarzałych i nieefektywnych energetycznie urządzeń i instalacji.
 • Skutek: Wysokie zużycie energii i niskie wskaźniki wydajności.
 • Przykład: Mleczarnia używała starych sprężarek powietrza, które zużywały o 30% więcej energii niż nowoczesne modele.

4. Brak strategii i planu działania:

 • Problem: Brak długoterminowej strategii zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
 • Skutek: Nieregularne działania i brak spójności w kwestii optymalizacji energetycznej.
 • Przykład: Browar nie posiadał strategii zarządzania energią, co powodowało chaotyczne działania i brak widocznych rezultatów.

5. Nieodpowiednie wykorzystanie OZE:

 • Problem: Niewykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia zużycia energii z sieci.
 • Skutek: Utrata możliwości obniżenia kosztów i emisji CO2.
 • Przykład: Fabryka cukierków nie rozważała instalacji paneli fotowoltaicznych, mimo dużego potencjału dachu do montażu instalacji.

Co można zrobić?

1. Przeprowadź kompleksowy audyt energetyczny:

 • Pozwoli on na dokładne zdiagnozowanie problemów i określenie priorytetów działań.
 • Audyt powinien obejmować wszystkie obszary zużycia energii, w tym:
  • Oświetlenie
  • Ogrzewanie i chłodzenie
  • Sprężone powietrze
  • Procesy technologiczne
  • Transport

2. Zainwestuj w nowoczesne technologie:

 • Nowoczesne urządzenia i instalacje mogą obniżyć zużycie energii nawet o 50%.
 • Warto rozważyć:
  • Energooszczędne oświetlenie LED
  • Systemy odzysku ciepła
  • Nowe sprężarki powietrza
  • Inteligentne systemy sterowania

3. Podnieś świadomość pracowników:

 • Szkolenia i edukacja personelu w zakresie efektywnego wykorzystania energii to kluczowy element optymalizacji.
 • Pracownicy powinni wiedzieć:
  • Jak oszczędzać energię na stanowisku pracy
  • Jakie są korzyści z efektywnego wykorzystania energii
  • Jak zgłaszać problemy z zużyciem energii

4. Opracuj strategię i plan działania:

 • Strategia powinna określać cele i środki do ich osiągnięcia w długoterminowej perspektywie.
 • Plan działania powinien zawierać konkretne zadania i harmonogram ich realizacji.
 • Przemysł spożywczy ma ogromny potencjał do poprawy efektywności energetycznej. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań może przynieść wiele korzyści zarówno dla firm, jak i dla całego środowiska.
 • Zapraszamy do współpracy!
Scroll to Top