Szkolenie "Ślad węglowy - Masterclass"

Zostań ekspertem w zaledwie jeden dzień!

 

Wykorzystaj rosnącą presję na firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zbuduj przewagę konkurencyjną.

Czego się nauczysz?

 • Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych (GHG) wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, produkt lub usługę. Jest on wyrażony w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e).
 • Istnieje kilka rodzajów śladu węglowego:
  • Ślad węglowy produktu obejmuje emisje związane z całym cyklem życia produktu, od wydobycia surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż po utylizację.
  • Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje z wszystkich jej działalności, w tym emisje bezpośrednie (np. ze spalania paliw w transporcie firmowym) i pośrednie (np. z zużycia energii elektrycznej).
  • Ślad węglowy konsumenta obejmuje emisje związane z jego stylem życia, w tym emisje z transportu, żywności, energii i dóbr konsumpcyjnych.
 • Istnieje wiele narzędzi i kalkulatorów online, które pomagają w obliczaniu śladu węglowego.
 • Do obliczenia śladu węglowego organizacji potrzebne są dane o emisjach z różnych źródeł, np.:
  • Zużycie energii elektrycznej i cieplnej
  • Zużycie paliw
  • Transport
  • Odpadki
  • Zakupy
 • Istnieją różne standardy raportowania emisji, np. GHG Protocol, które określają metodologię obliczania śladu węglowego.
 • GHG Protocol to najbardziej rozpowszechniony na świecie standard raportowania emisji gazów cieplarnianych.
 • GHG Protocol dzieli emisje na trzy zakresy:
  • Zakres 1: Emisje bezpośrednie z działalności organizacji, np. ze spalania paliw w transporcie firmowym.
  • Zakres 2: Emisje pośrednie z zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
  • Zakres 3: Emisje pośrednie z innych źródeł, np. z łańcucha dostaw.
 • Raportowanie emisji zgodnie z GHG Protocol pozwala na porównanie emisji różnych organizacji i śledzenie postępów w redukcji emisji.
 • Coraz więcej firm i konsumentów zwraca uwagę na ślad węglowy produktów i usług.
 • Firmy, które redukują emisje, mogą uzyskać szereg korzyści, takich jak:
  • Zwiększenie konkurencyjności
  • Poprawa wizerunku
  • Obniżenie kosztów
  • Dostęp do nowych rynków
 • Opracowanie strategii redukcji emisji obejmuje:
  • Określenie celów redukcji emisji
  • Identyfikację źródeł emisji
  • Opracowanie planu działań
  • Monitorowanie postępów
 • Istnieje wiele sposobów na redukcję emisji, np.:
  • Oszczędność energii
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Zmiana sposobu transportu
  • Zrównoważone zakupy

Stacjonarnie lub online

Pracownicy firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat śladu węglowego, raportowania i trendów rynkowych

Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój w firmach

Konsultanci i doradcy ds. ESG

Studenci i absolwenci kierunków związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem lub zarządzaniem

Poznanie definicji śladu węglowego i jego znaczenia dla firm

Nabycie umiejętności obliczania śladu węglowego organizacji

Zdobycie wiedzy na temat standardów raportowania śladu węglowego, takich jak GHG Protocol

Poznanie trendów rynkowych w zakresie śladu węglowego i raportowania

Nabycie umiejętności tworzenia strategii redukcji śladu węglowego

Program szkolenia

"Ślad węglowy, raportowanie i trendy rynkowe"

1. Definicja śladu węglowego i jego znaczenie

Definicja i rodzaje śladu węglowego. Znaczenie śladu węglowego dla firm. Korzyści i wyzwania związane z obliczaniem i redukcją śladu węglowego.

2. Raportowanie śladu węglowego

Standardy raportowania (GHG Protocol, ISO 14064). Wymogi prawne dotyczące raportowania. Korzyści z rzetelnego raportowania. Przykładowy raport śladu węglowego

3. Trendy rynkowe w zakresie śladu węglowego

Rosnąca presja na firmy ze strony inwestorów i konsumentów. Znaczenie śladu węglowego w łańcuchach dostaw. Rozwój nowych technologii ułatwiających obliczanie i redukcję emisji.

4. Strategie redukcji śladu węglowego

Identyfikacja źródeł emisji. Opracowanie strategii redukcji. Wybór i wdrażanie działań redukcyjnych. Case studies z różnych branż.

5. Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie szkolenia. Sekcja pytań , podpowiedzi, wymiany doświadczeń. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

6. Dodatkowe informacje

Program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenie może być prowadzone online lub stacjonarnie.

Zostań ekspertem w dziedzinie śladu węglowego w jeden dzień!

Wykorzystaj rosnącą presję na firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zbuduj przewagę konkurencyjną.

Zapisz się już dziś i zdobądź kluczowe kompetencje przyszłości!

Świat staje się coraz bardziej świadomy wpływu działalności człowieka na środowisko. Presja na firmy, aby działały w sposób zrównoważony, stale rośnie.

Scroll to Top